Stravovací provozy – sociální oblast

V oblasti sociální sféry se jedná především o stravovací provozovny pro domovy důchodců, ústavy sociální péče, aj.

U těchto typů stravovacích provozů je kromě kvalitní přípravy a distribuce stravy nutno brát v úvahu skutečnost, že obyvatelé jsou zde většinou dlouhodobě. Tomu je třeba přizpůsobit i sortiment připravovaných jídel. V neposlední řadě musíme při řešení těchto provozů počítat s tím, že jídlo je zde více společenskou událostí a očekává se i zvýšený osobní přístup ke každému strávníkovi.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás osobně navštívíme a vyjdeme vstříc všem Vašim požadavkům.

Kontaktní osoba:

Ing. Radek Anděl
vedoucí divize
tel. 602 329 186
linka 533
Ukázky z našich referencí:

Městská Charita Plzeň
Název zakázky: Vybavení kuchyně
Termín plnění: 2010

Léčebna dlouhodobě nemocných Sedlec-Prčice
Název zakázky: Přístavba domova pro seniory
Termín plnění: 2010

Domov důchodců Dobrá Voda
Název zakázky: Dodávka a montáž kompaktního tabletovacího systému včetně dopravníkového pásu a myčky
Termín plnění: 2010

FOTO
Domov pro seniory Světlo Domov pro seniory Světlo
Domov pro seniory Světlo
Název zakázky: Rekonstrukce výdejny jídla
Termín plnění: 2009

FOTO
Domov pro seniory Světlo Domov pro seniory Světlo
Domov mládeže, Praha 6
Název zakázky: Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně v objektu
Termín plnění: 2008

Domov důchodců Hlinsko
Název zakázky: Dodávka gastronomické techniky
Termín plnění: 2007

FOTO:
DOMOV DŮCHODCŮ HLINSKO DOMOV DŮCHODCŮ HLINSKO
Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava
Název zakázky: Technologie a vybavení kuchyně
Termín plnění: 2007

Městský ústav sociálních služeb Chomutov
Název zakázky: centrální stravovací provoz
Termín plnění: 2005